Výroba přístrojových panelů

Na Českém trhu je v současné bodě poměrně široká nabídka pouzder a 19“systémů pro elektroniku. Zákazník si může vybírat z nabídky světových výrobců (Schroff, Rittal, Fischer, Bopla...). Bohužel nákupem standardních produktů není většinou výroba mechanické části zařízení ukončena.

Výrobce zařízení stojí před rozhodnutím, jakým způsobem vyřeší umístění ovládacích prvků, konektorů a dalších částí, které vystupují a vstupují do zařízení. Rozhoduje se také, zda a jakým způsobem označí své zařízení. V některých případech bývá tato důležitá součást výroby neprávem opomíjena. A právě zpracování částí, které jsou viditelné, vždy ovlivňují rozhodování potencionálního zákazníka. Zařízení je totiž vždy posuzováno jako celek, jeho parametry a vzhled. Nestačí tedy pouze zakoupit kvalitní pouzdro, nebo stavebnici, ale je nutné ji také kvalitně opracovat.

Mnoho výrobců se snaží řešit mechanické úpravy svépomocí. Nemají však většinou k dispozici moderní technologie, které by zajistily 100% kvalitu zpracování, ale hlavně zaručily nezměněnou opakovatelnost výroby.

Pro řešení úprav přístrojových panelů a pouzder je nejvýhodnější vysokorychlostní obrábění na CNC frézkách. Tato technologie zaručuje vysokou kvalitu obrobených částí, geometrickou přesnost a bezproblémovou opakovatelnost výroby. Obrovskou výhodou CNC frézování je možnost jejího využití od kusové výroby až po velké série.

Nejlepší volbou je přenechat úpravu přístrojových panelů a pouzder specializované firmě. Firma, která se na úpravy zaměřuje zná specifika používaných materiálů a dosahuje vysoké kvality výroby. Často je možné se setkat s tím, že úpravy provádí místní zámečnická dílna. Bohužel často pracovníci těchto provozů nejsou zvyklí na jemné zacházení, které vyžadují tyto kvalitní a často velice drahé polotovary. Specializovaná firma má k dispozici přípravky, které zaručí, že povrch výrobků nebude poškozen. Využitím služeb firmy specializující se na úpravu přístrojových panelů a pouzder ušetříte čas a můžete se věnovat své hlavní náplni a to je výroba kvalitní elektroniky.

Další velikou výhodou CNC frézování jsou velice nízké náklady na rozběh prvních sérií. Nemusíte investovat značné částky do lisovacích přípravků a forem. V průběhu výroby můžete variabilně měnit vzhled svých výrobků. Toto je v dnešní době velice důležité. Na počátku výroby většinou nechcete vkládat do výrobku, který se ještě neprodává, velké vstupní investice. Často se během vlastní výroby stává, že součástky, které jste používali, výrobce přestane vyrábět a nahradí je podobnými, ale s drobně odlišnými rozměry. Při lisování mnohdy neřešitelný problém, vyřešíte pouze e-mailem, kde oznámíte vašemu zpracovateli,že od příští série měníte rozměr či polohu otvoru.

CNC frézky umožňují zároveň popis panelů takzvaným gravírováním. CNC frézka vyfrézuje písmo či logo, které je následně vyplněno barvou. Vzniká tak velice pěkný a odolný popis zařízení. Gravírovat je možno text, loga i schémata.

Existují i jiné technologie, které jsou občas u nás používány pro obrábění plastových a hliníkových dílů, ale mají některé negativní vlastnosti. Používá se řezání vysokotlakým vodním paprskem. Tato technologie je také rychlá, ale její řez je roztřesený a vyžaduje další doopracování a tím se zvyšují náklady. Občas se setkáváme s použitím laseru. Bohužel ani tato technologie není vhodná na veškeré řezání. Kvalita řezu je sice na vyšší úrovni než u vodního paprsku, ale na řezání eloxovaných hliníkových panelů se nehodí. Občas výrobci volí laser pro obrobení plastových pouzder. I zde je většinou nutné následně otvory začistit a strojní čas obrábění je téměř identický.

Někteří dovozci nabízejí opracování přístrojových panelů přímo ve výrobním závodě. Zde zákazník obdrží samozřejmě kvalitní výrobek. Volba této varianty úprav skrývá však dvě základní ale. V první řadě se jedná o termín dodání upraveného dílu. Standardní doba výroby upravených dílů je 6 týdnů po odsouhlasení výrobní dokumentace. K tomuto času je nutno připočítat ještě dobu potřebnou na transport zboží k prodejci v České republice. V neposlední řadě je cena za provedenou úpravu vyšší, než cena, kterou zaplatíte u české firmy.

Při výběru způsobu úpravy přístrojových panelů dbejte vždy na kvalitu provedení. Kvalitní obal přístroje včetně jeho kvalitního opracování je v dnešní době již skutečně nutností.


Tento dokument je k dispozici ke stažení zde (formát Adobe PDF, 108 kB).